پلیس مرسلی سید و شورای شهر لیورپول پس از آن که مردم را به "قدم زدن" دعوت کرد تا از تجاوز به زنان جلوگیری شود

پس از آنکه پلیس و شورا خواستار "ضرب و شتم رنجور" شدند، آنها از مردم خواستند تا "گام برداشته" را متوقف کنند تا زنان مورد تجاوز قرار گیرند. پلیس مرسساید و

ادامه مطلب

دزدان، افراد زیر پا گذاشتن و مجرمان جنسی در میان مجرمان که مجازات می شوند تحت یک سیستم تخلیه مورد استفاده قرار می گیرند - علی رغم اعتراف به جرم آنها

هزاران جنایت بزرگ توسط پلیس زیر یک سیستم "عدالت منصفانه" با دزدان، متهمان و مجرمان مقاربتی که بدون مجوز به سر می برند، قفل می شوند.

ادامه مطلب